Disclaimer

Disclaimer

1.1 Algemeen

U kunt deze site en de informatie gebruiken indien u de hieronder vermelde voorwaarden respecteert. Optiek Van der Veken heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

1.2 Rechten van Intellectuele Eigendom

U erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens op deze site eigendom zijn en blijven van Optiek Van der Veken. De teksten, afbeeldingen en andere items op de site zijn beschermd door het auteursrecht. 
Indien u een deel de volledige inhoud wenst te reproduceren of publiek te maken dient u hiervoor de schriftelijke toestemming van Optiek Van der Veken te krijgen tenzij dit niet vereist is binnen de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht. Bijvoorbeeld hebt u het recht om informatie te downloaden van deze site en te reproduceren voor privaat gebruik.
Sommige namen, tekens of logo's op deze site zijn handelsmerken. U kunt ze vrij gebruiken alsook de persoonlijke bijdragen. Het is echter verboden om creaties die beschermd worden door de intellectuele eigendomsrechten te publiceren, tenzij u expliciet hiervoor toestemming krijgt van de eigenaar.


1.3 Maken van een hyperlink naar een site Optiek Van der Veken

U kunt een koppeling maken op uw eigen website naar de introductiepagina van de site van Optiek Van der veken. Het URL-adres van deze site moet echter duidelijk zichtbaar zijn.
Andere Hypertekstlinks kunnen worden gemaakt alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optiek Van der Veken.

1.4 Links naar websites beheerd door derden

De website van Optiek Van der Veken bevat links naar websites beheerd door derden. Deze links worden aangeboden ter informatie aan de gebruiker. Optiek Van der Veken controleert niet deze websites en de informatie die zij bevatten en kan aldus niet worden verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites. Een link betekent niet noodzakelijk dat Optiek Van der Veken samenwerkt met de exploitanten van deze sites of de informatie op deze sites heeft goedgekeurd.

1.5 Verantwoordelijkheid van Optiek Van der Veken

Optiek Van der Veken streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Echter, als de website fouten of onvolledige informatie zou bevatten kan Optiek Van der Veken niet aansprakelijk worden gesteld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van diensten aangevraagd via de site geven u geen recht op schadevergoeding.

1.6 Prijzen vermeld op deze site

De verstrekte informatie kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door Optiek Van der Veken. Eventuele prijsvermeldingen zijn indicatief en kunnen in geen enkele manier worden beschouwd als definitief.