Privacy

Privacy Verklaring

2.1. Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld door Optiek Van der Veken ingeschreven onder BTW nummer BE0870 193 928 worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen in dienst van Optiek Van der Veken die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven. De door u verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor interne doeleinden: bijv. verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, klantenbeheer… In het geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden kan u zich hiertegen verzetten. U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens.

Optiek Van der Veken streeft ernaar om de persoonlijke gegevens niet te verstrekken aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval politie of juridische autoriteiten dit uitdrukkelijk zouden verzoeken. In andere gevallen is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Van der Veken samenwerkt mits dit expliciet te vermelden en expliciet uw toestemming hiervoor wordt gevraagd.
 

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

In het geval van wedstrijden games of acties: Optiek Van der Veken gebruikt de verzamelde gegevens om contact met u opnemen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.
Met betrekking tot registratie voor sommige diensten (nieuwsbrieven, specifieke informatie enz..): Optiek Van der Veken gebruikt de verzamelde gegevens om contact met u op te nemen om u een optimale service te verlenen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie te sturen over nieuwe producten & diensten en events. Wanneer u niet langer deze informatie wenst te ontvangen, kunt u dit melden via e-mail of gewone mail. De e-mails van Optiek Van der Veken bevatten een link om uw registratie gemakkelijk te kunnen annuleren.
 

2.3 Toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Optiek Van der Veken expliciet de toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien Optiek Van der Veken uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of uw gegevens door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Van der Veken werkt, zal vooraf uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. U kunt u hiertegen verzetten.
 

2.4 Recht van toegang, aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren. Daarnaast kunt u op elk moment verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het bestand. Het volstaat om dit aan Optiek Van der Veken te melden.
 

2.5 Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van 'cookies': dit zijn tekstbestanden (delen informatie) die door de server van de website in de browser van uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, enkel om een machine te identificeren.  Deze informatie dient om u als gebruiker van de website te identificeren zodat u niet telkens uw naam en wachtwoord moet invoeren bij elk bezoek. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen of om te beletten dat een cookie wordt gemaakt.